Hirurgija2019-03-15T14:13:32+00:00

Project Description

HIRURGIJA

Sve vrste opštih i specijalističkih hirurških intervencija; anestezija; oftalmološka hirurgija

TELEFON

0652081902

ADRESA

Đurićeva 6, Beograd

EMAIL

loncarvet@gmail.com

TELEFON

0652081902

ADRESA

Đurićeva 6, Beograd

EMAIL

loncarvet@gmail.com