Neurologija – Neurohirurgija

2021-10-16T14:50:27+00:00

NEUROLOGIJA - NEUROHIRURGIJA Tumori mozga su tumori koji zahvataju tkivo mozga ili moždanih ovojnica. Kako možemo primetiti da pas ili mačka boluju od tumora na mozgu? Ljubimac može razviti simptome u zavisnosti od lokalizacije na mozgu i  funkcije koju  taj deo mozga obavlja. Najčešći simptom su napadi nalik epileptičnim. Na tumor mozga naročito možemo posumnjati ako se ovakvi napadi prvi put jave kod psa ili mačke starije od 7 godina. Mogu se uočiti promene u ponašanju kao što su odsutnost, dezorijentacija, zaboravljanje naučenih radnji, gubitak ravnoteže, slabost i gubitak vida. Međutim, svi ovi simptomi se mogu javiti i kod mnogih drugig oboljenja, Šta je uzrok pojave tumora na mozgu? Tumori mozga nastaju kao rezultat greške prilikom ćelijske deobe kada promenjene ćelije nekontolisano rastu i umnožavaju se, a sistem u organizmu koji reguliše deobu i rast ćelija zakaže. Pojedine rase kao što su Bokseri i Zlatni retriveri češće oboljevaju od ove vrste tumora. Kako se dijagnostikuju tumori mozga? Neurološkim pregledom se utvrđuje lokalizacija, odnosno koji deo [...]